Open Atelier:

Annalies Hoornweg en Hanneke Vleugel.

elke laatste zondag in de maand van 13:00 tot 17:00 uur.

’t Hou 4, Langezwaag